Android Studio programing

Android Studio uppdateras till version 3.4 med en ny Resource Manager och bilder för att emulera Android Q

Android Studio uppdateras till version 3.4 med en ny Resource Manager och bilder för att emulera Android Q