Tareas de Google

Det klassiska användargränssnittet för Google Tasks upphör snart att existera

Visst har du någonsin använt Google Tasks-applikationen, antingen för att skriva ner en viktig aspekt som inte kan glömmas bort på jobbet eller för att göra inköpslistan. Om inte, kanske du använder Keep.

Google Tasks sätter stopp för ditt liv i klassiska bilderäven om du kan fortsätta att se listorna i Gmail.

Som vi säger kan vi komma åt Google Tasks via Gmail-sidofältet, men också från Google kalender eller från själva applikationen tillgänglig för Android och iOS. Så småningom kommer det att försvinna för att integreras direkt i Gmail, så mail.google.com/tasks/canvas kommer att stängas i framtiden. Men du kan fortfarande komma åt de uppgifter som du redan har angett på webbplatsen.

För närvarande finns det ingen tidslinje som meddelar slutet, men det förväntas bli snarare än senare. | Källa: Google