copyright articulo 13

Europeiska rådet slår för närvarande ner artikel 13 mot Internet

Europeiska rådet har avvisat artiklarna 11 och 13 som kan utgöra ett allvarligt hot mot internetfriheten. Som vi nu känner till nätverket kan det försvinna om det godkänns.

Efter denna viktiga omröstning som bestämde Internet, har det för närvarande visat sig avvisas tack vare Finland, Slovenien, Nederländerna, Belgien, Tyskland (tidiga motståndare) och stöd från Jagtalia, Polen, Luxemburg och Sverige, som var engagerade men deras röst verkade inte säker. Slutligen har de också röstat emot Portugal och Kroatien.

Av denna anledning har Rumänien, som för närvarande innehar det tillfälliga ordförandeskapet för Europeiska rådet, inget annat val än att avvisa båda artiklarna, lyckligtvis för alla användare.

Dock, Det är inte en sista broms för denna uppsättning lagar eftersom de kan reformeras att komma till omröstning igen. Som anges av Ekonomiska tiderVille Tyskland utesluta från betalningar av avgifter relaterade till artikel 11, en ”Google-avgift”, till små och medelstora företag. Frankrike var däremot emot denna förändring.

Av denna anledning tror vi att inte allt har varit ett avslag genom lagen om frihetsskydd som ska införas. För att ge dig en uppfattning, den reform som är tänkt att införas mot upphovsrätten, särskilt i ett avsnitt där innehållet som kan publiceras på större plattformar regleras och webbsidor, plattformar måste se till att innehållet de är värd inte innebär upphovsrättsintrång.

Det är därför Google och YouTube, bland andra stora företag, är emot artikel 13. Internet som vi känner det skulle försvinna helt.