google-gallery-go-interface

Google har lanserat Gallery Go, det nya lätta fotogalleriet

Google har lanserat en ny reducerad tillämpning av sitt välkända fotogalleri för enheter med få resurser. Applikationen har kallats Gallery Go för Google Fotooch kommer att följa med bland annat Google Go, Maps Go och YouTube Go.

Dessa applikationer är utformade för att användas i nybörjarenheter med Android Go inuti, även om de är perfekt kompatibla med alla smartphones. Det nya Gallery Go i Google Foto låter dig få synkroniserings- och fotohanteringsfunktioner i en lättare version och med mindre dataanvändning.

Gallery Go, det nya lätta fotogalleriet från Google

För att få en uppfattning om vad Google har uppnått, Gallery Go har en vikt på endast 10 MB, vilket är en liten bråkdel av 130MB-storleken på Google Photos-appen. Detta innebär att företaget har lyckats minska vikten 13 gånger.

Den nya appen introducerar alla standardfunktioner i den traditionella appen, till exempel automatisk organisation, fotosökare och enkel redigering av flera enheter.

Den har ett rent användargränssnitt med kategoriflikar separat för skärmdumpar, dokument och videor samt grupperingar baserat på innehåll. I likhet med Google Foto synkroniseras bilderna och visas i kronologisk ordning. Även om vi lär dig att hur man bättre kan organisera och hantera applikationen.

Ytterligare, Gallery Go är utformat för att fungera offline för att spara mobildata. Detta är en fördel jämfört med standardapplikationen om vår sats sänks.

Den är nu tillgänglig för nedladdning i Play Store och kräver Android 8.1 Oreo eller högre. Du kan testa det nya Google Image Gallery genom att trycka på följande widget.