Live Transcribe y Sound Amplifier

Google lanserar två nya applikationer för hörsel: Live Transcribe och Sound Amplifier

Människor med svårigheter kan inte alltid göra allt de vill med sin smartphone, så Google försöker föra teknik närmare varandra med nya applikationer: Live transkribera och ljudförstärkare.

Med dessa två tillgänglighetsappar Google försöker hjälpa hörselskadade för en bättre kommunikation med vad som omger dem, vare sig det är en enkel konversation eller den lätta havsbrisen.

Live transkribera

Den första av dem, Live transkribera transkriberar konversationen i realtid med någon på mer än 70 språk. Den visar ord på en svart skärm som är lätt att läsa för alla och använder molnbaserad automatisk taligenkänning. Du kan läsa om de finare detaljerna i denna teknik på Google AI-bloggen.

Appen har utvecklats med hjälp av Gallaudet University, det enda universitetet i världen som är utformat för att tillgodose behoven hos döva och hörselskadade studenter.

Ljudförstärkare

Denna andra app, Ljudförstärkare, försök att göra ljudet så tydligt som möjligt för att underlätta din hörsel. Google hävdar att “det fungerar genom att öka tysta ljud, utan att öka höga ljud för mycket.”

På samma sätt är applikationen också kompatibel med hörlurar, vilket gör miljön mycket mer hörbar genom att förstärka dess ljud genom att filtrera bort vad som inte passar. Dessutom kan du i applikationen justera olika parametrar för detta ändamål.

Du hittar mer information i google webbplats, där du kan se olika videor om driften av båda applikationerna och deras möjliga användning i vardagen.