Verificacin-en-dos-pasos-Google

Googles tvåstegsverifiering ändrar utseendet, vilken föredrar du?

När vi pratar om säkerhet kommer olika former av autentisering att komma ihåg. En av dem är den dubbla verifieringen som kan göras via SMS eller autentisering av vår identitet i Google, även om det kan vara lite tråkigt.

Google lade till denna tvåstegsverifiering för Android-enheter 2016 och efter flera redesigner två nya mönster testas nu.

Tack till en läsare av Android Police vi kan se de nya gränssnitten som för närvarande testas. Vi kan se att det är en liten redesign för att göra fönstret lite modernare, och den enda skillnaden mellan de två användargränssnitt som testas är placeringen av knapparna. Föredrar du det vertikala eller horisontella läget?

Som han påpekar är det en förändring på servernivå, så om du har tvåstegsverifiering kan du se vilken du har aktiv just nu. Och om du inte har aktiverat den här verifieringen är det lämpligt att göra det.