Microsoft Band cierre

Microsoft Health Dashboard stängs den 31 maj i år

2014 blev Microsoft intresserad av hälsovärlden genom att lansera sin första produkt för detta ändamål. Ett armband med en 1,4-tums skärm och 10 sensorer lanserades, bland vilka de nu är typiska, men med nyfikenheter som UV.

Året därpå lanserades en renovering, men framstegen stoppades fram till i år, som inte längre stöder onlinetjänster.

Du kan begära återbetalning från Microsoft Band, du har fram till 31 maj

Microsoft Health Dashboard stängs den 31 maj i år, och Microsoft Band-kompletterande appar kommer att tas bort från Play Store, Apple App Store och Microsoft Store. Banden kan fortsätta att användas med begränsningar, men företaget rekommenderar att om de återställs till fabriken kommer de inte att kunna konfigureras om efter tidsfristen.

Om du vill göra en återbetalning är det möjligt så länge armbandet är under garanti och du har slutfört en datasynkronisering med Health Dashboard när som helst från 1 december 2018 till 1 mars 2019.

Om du är första generationens ägare av dessa Microsoft-band, du är berättigad till en rabatt på 79,99 USD medan om du har andra generationen rabatten är upp till $ 175.

De är lägre än de ursprungliga kostnaderna (199 respektive 250 dollar), åtminstone ger företaget oss den möjligheten och varnar användare. | Källa: Gränsen